Jmenuji se Lucie Papíková (*1991), jsem psycholožka a psychoterapeutka a nabízím své služby psychologického poradenství a psychoterapie pro dospělé.

“Věřím, že každý máme zdroje a možnosti, jak sám sobě pomoci ke spokojenějšímu životu. Ne vždy nám jsou však tyto zdroje přímo dostupné. Nikdo nás neučil se v nich vyznat či je efektivně využívat.”


Nabízím

Ráda pracuji individuálně s tím, s čím klient sám přichází a jak danému tématu rozumí. Pro snadnější orientaci či nápovědu zde uvádím nabídku témat, na kterých spolu můžeme pracovat.

 • Sebepoznání a hledání sebe sama
 • Rozvoj osobnosti
 • Vztahové potíže a mezilidská komunikace
 • Nízké sebevědomí a pocity nejistoty
 • Náročné životní situace či změny
 • Životní krize
 • Potíže s emočním prožíváním
 • Potíže se zvládáním stresu
 • Úzkosti, strach a obavy
 • Depresivní prožívání, pocit prázdnoty či nesmyslnosti bytí
 • A další

Často jsme „uvězněni“ v nárocích a představách toho, jací jsme a jací bychom měli být. V jakémsi bludném kruhu, který nám zabraňuje získat nadhled a možnost podívat se na situaci z jiného úhlu pohledu. 

Proto může být velmi podpůrné nezůstávat sám a projít touto cestou v kontaktu s druhým člověkem.


O mně

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově. Dále jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku Gestalt Studia. O výcviku či principech směru gestalt terapie si lze přečíst např. zde: https://gestaltstudia.cz/co-je-gestalt-terapie. Jsem také absolventkou výcviku v kompletní krizové intervenci a motivačních rozhovorech.

Z profesních zkušeností si velmi cením práce konzultantky na několika krizových linkách důvěry, díky které jsem se mohla potkat s mnoha typy klientů v náročných životních situacích či s dlouhodobými obtížemi, na které již nechtěli být sami. V manželské a rodinné poradně jsem si měla možnost vyzkoušet práci nejen s páry, ale i dětmi a celým rodinným systémem, z čehož těžím i při individuální práci s klienty.

Těžištěm mých pracovních zkušeností je práce v terapeutické komunitě Kaleidoskop, kde jsem s klienty dlouhodobě pracovala na získávání a posilovaní dovedností v oblastech mezilidské komunikace, emoční regulace a stresové tolerance. V praxi to zahrnuje celostní terapii, díky níž se klienti učí lépe rozumět sami sobě a využívat efektivně své zdroje, aby mohli žít spokojený a naplněný život.

Praktické informace

Cena sezení: 1200 Kč (hotově či přes QR kód)

Délka sezení: 50 minut

Forma sezení: upřednostňuji setkání tváří v tvář. V případě zájmu je možné domluvit se i na online formě.

Storno podmínky: z pracovních a kapacitních důvodů akceptuji rušení termínů nejpozději 48 hodin předem. Při pozdějším zrušení je třeba uhradit neproběhlé sezení v plné výši. 

IČO: 10881727

Kontakt

papikova.lucie@gmail.com
+420 723 299 833

Adresa konzultovny:
Janovského 10
Praha 7
170 00

Místo je dobře dostupné pro veřejnou dopravu (tramvajové zastávky Strossmayerovo náměstí i stanice metra C Vltavská). 

Bohužel nemám možnost čekárny, tudíž prosím klienty, aby chodili na předem smluvený čas.